Privacy policy

In deze privacy policy leg ik je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.


Le Coeur Déco hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Le Coeur Déco en jou, als (potentiële) klant. 

  1. Wie ben ik?

Le Coeur Déco, met maatschappelijke zetel/vestigingsadres te Ploegstraat 75A 2830 Willebroek en met ondernemingsnummer 0775.841.335 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:

   • Per post: Ploegstraat 75A 2830 Willebroek
   • Per e-mail: contact@willemv6.sg-host.com
  1. Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens (telefoonnummer, postadres, e-mailadres) en de informatie die je ons meedeelt, door ons verzameld.

  1. Voorwaarden

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

   • mits jouw expliciete toestemming,
   • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,
   • indien dit wettelijk verplicht is,
   • indien een legitiem belang dit verantwoordt.
  1. Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Le Coeur Déco het nodige kan doen voor de verkoop van producten, die zij aanbiedt en uitvoert. Daarnaast kunnen jouw gegevens eveneens gebruikt worden voor het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij Le Coeur Déco.
Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten van Le Coeur Déco. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je een uitnodiging ontvangt voor evenementen die Le Coeur Déco organiseert, kan je een wenskaart ontvangen vanwege Le Coeur Déco, een nieuwsbrief ontvangen, enz.

  1. Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

  1. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Le Coeur Déco is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Zo voorziet Le Coeur Déco in wachtwoord-beveiligde IT, beschikt Le Coeur Déco over een alarm-beveiliging en zijn alle medewerkers die aangesloten zijn bij Le Coeur Déco verbonden aan het privacy-beleid. Le Coeur Déco doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

  1. Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van Le Coeur Déco. Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier, boekhouder, enz. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen. Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

  1. Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

   • recht op intrekking van jouw toestemming;
   • recht op inzage en/of kopiename;
   • recht op aanpassing of rectificatie;
   • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
   • recht van bezwaar en
   • recht op overdraagbaarheid

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met Le Coeur Déco. Dit kan schriftelijk per e-mail (contact@willemv6.sg-host.com). Binnen een termijn van een maand word je per kerende gecontacteerd. Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

  1. Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

   • je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen en/of
   • indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.
  1. Wijzigingen 

Deze verklaring is van toepassing vanaf 2/11/2021.
Le Coeur Déco behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terug vinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.

  1. Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Mechelen zijn exclusief bevoegd.

Cookie beleid

Over dit cookie beleid.

In dit Cookiebeleid wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. U dient dit beleid te lezen om te begrijpen wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z. de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt en hoe u de cookievoorkeuren kunt beheren. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen.

U kunt uw toestemming van de Cookieverklaring op onze website op elk moment wijzigen of intrekken.
Lees meer over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken in ons privacybeleid.
Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: willemv6.sg-host.com

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar verbetering nodig is.

Hoe gebruiken wij cookies?

Zoals de meeste online diensten, maakt onze website voor een aantal doeleinden gebruik van cookies van de eerste partij en cookies van derden. De first-party cookies zijn meestal nodig om de website goed te laten functioneren en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens.

De cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u met onze website omgaat, onze diensten veilig te houden, advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn, en al met al om u een betere en verbeterde gebruikerservaring en helpen uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

Welke soorten cookies gebruiken we?

De cookies die op onze website worden gebruikt, zijn gegroepeerd in de volgende categorieën.

De onderstaande lijst geeft informatie over de cookies die op onze website worden gebruikt.
CookieDescription
Noodzakelijk
cookielawinfo-checkbox-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Other.
cookielawinfo-checkbox-analyticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Analytics”.
cookielawinfo-checkbox-performanceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Performance”.
cookielawinfo-checkbox-functionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category “Functional”.
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”.
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Hoe kan ik de cookievoorkeuren beheren?

U kunt uw cookievoorkeuren beheren door op de knop “Instellingen” te klikken en de cookiecategorieën in de pop-up in of uit te schakelen volgens uw voorkeuren.

Als u later tijdens uw browsersessie besluit uw voorkeuren te wijzigen, kunt u op het tabblad “Privacy- en cookiebeleid” op uw scherm klikken. Hierdoor wordt de toestemmingsverklaring opnieuw weergegeven, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door websites worden gebruikt, te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Ga voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies naar wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.